08apr/14

Stötvågsbehandling

En snabbt och effektiv behandling av skador i muskler och senor

Används bland annat för att behandla:

  • Hälsporre
  • Hälsenesmärta
  • Hopparknä
  • Löparknä
  • Golf- eller tennisarmbåge
  • Axelsmärta
  • Muskelsmärta

Hur fungerar stötvågsbehandlingen?

Från en kompressor genereras s.k. pneumatisk energi vilken överförs via en löpande kula till ett munstycke som genererar stötvågor in i smärtområdet. Kroppen reagerar genom att öka den metaboliska aktiviteten i området och detta stimulerar kroppens eget läkningssystem. Vid besvär med s.k. kalkinfällningar i muskelsena, har man kunnat visa att stötvågorna bryter ner kalket som då kan föras bort naturligt.

Ett besök startar med en undersökning och diagnostisering för att se om det föreligger indikation för stötvågsbehandling. Beroende på vilka besvär du har och var på kroppen de sitter justeras bl.a. kraften i slaget och hur många slag som sker per sekund. En behandling kan bestå av 1000-4000 slag och tar normalt sett 5-10 min. Vanligtvis behövs 3-6 behandlingar för att få ett bestående och tillfredställande resultat. En behandling per vecka är en vanlig dos. I vissa fall låter resultaten vänta på sig, men misströsta inte. Stötvågsbehandlingen har startat en läkningsprocess som fortgår också efter avslutad behandling.

Gör det ont?
Eftersom stötvågsbehandling är en relativt aggressiv behandlingsform kan den upplevas som smärtsam. Samtidigt varar smärtan sällan mer än några minuter och obehaget upphör så fort apparaten stängs av. Efter en behandling kan du känna en dov lite diffus smärta som kan hålla i sig i ett dygn.

Att tänka på före, under och efter en stötvågsbehandling
Man bör avstå från intensiv fysisk aktivitet och belastning av det behandlade området det närmsta dygnet efter en behandling. Du bör undvika stötvågsbehandling om du samtidigt genomgår en annan behandling som till exempel kortisoninjektioner, antiinflammatoriska läkemedel eller blodförtunnande mediciner. Har du hjärtbesvär, en ökad blödningstendens eller är gravid ska du inte genomgå en stötvågsbehandling.

31mar/14

Friskvård

Ett sundare och roligare liv

Genom att aktivt arbeta med friskvård hjälper vi dig att hålla dig frisk genom sunda levnadsvanor. Till sunda levnadsvanor räknas kost, fysisk aktivitet, goda sömnvanor samt att undvika droger, alkohol och stress.

31mar/14

Idrottstester

Mät och analysera din fysiska förmåga

Tester går bra att boka som privatpersoner, idrottslag eller företag. Kontakta oss för bokning då vissa tester bokas av oss men utförs av Umeå Universitet.

31mar/14

Ortopedisk manuell terapi (OMT)

Effektiv behandling av smärta i rygg, leder, muskler och nerver

Ortopedisk manuell terapi är ett specialistområde inom sjukgymnastik där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver.